Vad sammankopplar det profetiska och det politiska? Vad innefattar utropandet av ett politiskt "vi"? Denna fråga ställer den amerikanska konstnärsgruppen Red76 till de trafikanter, cyklister och flanörer som under de närmaste tre månaderna passerar Ystadvägen 13. Genom att använda sig av Fasadtidningens sjunde nummer som ett slags forum uppmanar gruppen förbipasserande att bidra med exempel på textutdrag – historiska såväl som dagsfärska – som svarar på, exemplifierar, illustrerar eller problematiserar förhållandet mellan det profetiska och det politiska.

De bidrag som tas emot katalogiseras på projektets hemsida och roteras i Fasadtidningen under de tre månader projektet pågår. I en slags förlängd lussevaka lyser en lampa dessutom upp fasaden i takt med att bidrag tas emot. Från en vag antydan till ljus vid projektets början, hoppas vi denna lampa kommer att lysa starkare och starkare över Dalaplan allteftersom vintermörkret lägger sig över staden.  

FASAD #7: Red  76 FASAD #7: Red  76 FASAD #7: Red  76 FASAD #7: Red  76 FASAD #7: Red  76 FASAD #7: Red  76 FASAD #7: Red  76 FASAD #7: Red  76