Tidningen Fasad publiceras på fasaden av ett kontors- och ateljékomplex och presenterar text- och grafikbaserade arbeten av författare, poeter, konstnärer, journalister och formgivare. Inspirerad av olika publikationstraditioner av vägg- och fönsterbaserat arbete utgör Fasad ett forsök att etablera och utforska möjliga kopplingar och gränsnitt mellan ett urbant arkitektoniskt rum och alternativa former för kulturell distribution.

Fasadredaktionen
Ola Ståhl, Martin Bergström,
Anders Bergman och Terje Östling.