Fasadredaktionen presenterar stolt två långväga gäster och celebra “storyhunters,” Joe Collins och Andrew Brown. Från Yorkshires mörka vatten har de kommit med berättelser om okända dimensioner och de varelser vi där möter.

FASAD #2: Lovisa Witt FASAD #2: Lovisa Witt FASAD #2: Lovisa Witt FASAD #2: Lovisa Witt FASAD #2: Lovisa Witt FASAD #2: Lovisa Witt FASAD #2: Lovisa Witt