Nytt nummer med den svenska journalisten, författaren och konstnären Fredrik Edin. Kom och läs på Ystadvägen 13, fredagen den 18 mars kl 19.00.

"Arbetslinjen tar sig många former. Först och främst är den ett sätt att fördela resurser från de som har lite till de som har mycket och en steg mot en arbetsmarknad som påminner om 1800-talets. Skattesänkningar för några blir personliga tragedier för andra och ett ojämnlikare samhälle för alla", säger Fredrik Edin. När dåvarande minister Sven Otto Littorin målade en tavla på temat arbetslinjen kände journalisten, författaren och konstnären Fredrik Edin att det var dags att visa upp andra bilder av verkligheten. Efter att ha utlyst en tävling under namnet S.K.U.M.M.A där deltagare omarbetade Littorins målning, har han nu i fasadtidningens åttonde nummer sammanställt några av de bidrag han fick i gensvar. Säger Edin, "Littorins tavla ropar: titta mamma, vilken fin hög jag gjort. De andra verken problematiserar hans vision.

Smygläsningen och festligheterna börjar klockan 19.00, fredagen den 18 mars. Platsen är densamma: Ystadvägen 13 vid vägkorsningen på Dalaplan. Vi tackar konstnärsgruppen Red76 för att ha bidragit med tidningens sjunde nummer, Följ ljuset. Låt ljuset bli din ledsagare.

Välkomna!

Fasadredaktionen
Ola Ståhl, Martin Bergström,
Anders Bergman och Terje Östling.


FASAD #8: S.K.U.M.M.A FASAD #8: S.K.U.M.M.A FASAD #8: S.K.U.M.M.A FASAD #8: S.K.U.M.M.A FASAD #8: S.K.U.M.M.A FASAD #8: S.K.U.M.M.A FASAD #8: S.K.U.M.M.A FASAD #8: S.K.U.M.M.A